Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner


Her kan du laste ned kopi av presentasjonene fra
Nidaroskongressen 2017
 

Kurs nr. 1701 I Åpningssesjon  
Kurs nr. 1704 I Nidarosprisen Gisle Roksund
Kurs nr. 1705 I Grunnleggende farmakokinetikk Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1705 I Om antibiotikabruk Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1705 I DOAK Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1705 I Førerkort og medisiner Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1705 I Eldre og legemidler Ketil Arne Espnes
Kurs nr. 1705 I Basal farmakodynamikk Ketil Arne Espnes
Kurs nr. 1705 I Levermetabolisme Ketil Arne Espnes
Kurs nr. 1705 I Serumskonsentrasjonsmålinger Ketil Arne Espnes
Kurs nr. 1705 I Designer drugs Andreas Austgulen Westin
Kurs nr. 1705 I Rusmiddeltesting Andreas Austgulen Westin
Kurs nr. 1706 I Plager i bekken og hofter   Niels Gunnar Juel
Kurs nr. 1706 I Ikke-traumatiske skulderplager, diagnostikk og behandling Niels Gunnar Juel
Kurs nr. 1708 I Aspekter rundt gjenkjenning av den døende pasient og palliasjon Peder Broen
Kurs nr. 1708 I Legemiddelbruk hos eldre Ketil Arne Espnes
Kurs nr. 1708 I Kvalitetsarbeid ved sykehjem i Trondheim Torgeir Fjermestad
Kurs nr. 1708 I Vergemål Fylkesmannen
Kurs nr. 1708 I Hjertesykdommer hos eldre Rune Mo
Kurs nr. 1708 I Hjerneslag Bent Indredavik
Kurs nr. 1708 I Demens – hvordan utrede og behandle demens i sykehjem Ingvild Saltvedt
Kurs nr. 1708 I Infeksjoner på sykehjem Nicolay J Harbin
Kurs nr. 1708 I Fallforebygging og trening Randi Granbo
Kurs nr. 1709 I Akuttpediatri på legekontoret Finn Høivik
Kurs nr. 1709 I Astma og tungpusthet Andreas Slørdahl
Kurs nr. 1709 I Fysisk eller psykisk Feil spørsmål Linn Getz
Kurs nr. 1709 I Suicidalitet og selvskading blant ungdom Hanne Klæboe Greger
Kurs nr. 1709 I Legekontoret en skummel plass Janniken Lysholm
Kurs nr. 1710 I KUPP  Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1713 I Hvordan dekke behovet for næringsstoffer ved matvareallergi Else Rabbås Holsdal
Kurs nr. 1713 I Bruk av komponentanalyser i allergiutredning Vibeke S. Langaas
Kurs nr. 1713 I Klinisk emnekurs i allergologi for allmennleger Vibeke S. Langaas
Kurs nr. 1713 I Helsedirektoratets anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler  Liv Bjerke Rodal
Kurs nr. 1713 I Kasuistikk 1 Anders Tøndell
Kurs nr. 1713 I Kasuistikk 3 Anders Tøndell
Kurs nr. 1713 I Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) Anders Tøndell
Kurs nr. 1713 I Anafylaksi Anders Tøndell
Kurs nr. 1713 I Kjemisk overfølsomhet Siri Slåstad
Kurs nr. 1713 I Yrkesastma Siri Slåstad
Kurs nr. 1713 I Astma hos barn Lars Skanke
Kurs nr. 1713 I Allergivaksinasjon Anne Kristin Åsebøstøl
Kurs nr. 1714 I Hudens anatomi og fysiologi fra et klinisk perspektiv Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Behandling av atopisk eksem Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Håndeksem Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Psoriasisbehandling og sykdomslære Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Skabb lus veggdyr og parasittofobi Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Utredning og behandling av kløe Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Soppinfeksjoner Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Hud og psyke Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1714 I Sårbehandling Theis Huldt-Nystrøm
Kurs nr. 1715 I Praksisvariasjon Peder A. Halvorsen
Kurs nr. 1715 I Helsejournalistikk vaktbikkje eller gapestokk  Kirsti Husby
Kurs nr. 1715 I Systemmedidinmedisin Henrik Vogt
Kurs nr. 1715 I Choosing wisely (Gjør kloke valg) Gisle Roksund
Kurs nr. 1715 I Kloke valg i klinisk praksis Linn Getz
Kurs nr. 1715 I Overdiagnostikk av melanom Ivar S Kristansen
Kurs nr. 1715 I Hva tar vi bilde av og hvorfor Per M Mathisen
Kurs nr. 1715 I Poenger ved antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten  Morten Lindbæk
Kurs nr. 1717 I Helsestasjon skolehelsetjensten Sten S Johannessen
Kurs nr. 1717 I Barn har det sjelden bedre enn sine foreldre Kjersti Sandnes
Kurs nr. 1717 I Barns rettigheter etter vold - helsearbeidere Leif Strøm
Kurs nr. 1717 I Konsekvenser av vold overgrep og omsorgssvikt mot barn Hanne Klæboe Greger
Kurs nr. 1717 I Helsestasjon skolehelsetjensten Sten S Johannessen
Kurs nr. 1717 I Legen på helsestasjonen Trond Markestad
Kurs nr. 1717 I Om barnefedme Bjørn M Jåtun
Kurs nr. 1718 I Hypertensjon epidemiologi og risikostratifisering Stein Hallan
Kurs nr. 1718 I Kronisk nyresykdom Stein Hallan
Kurs nr. 1718 I Behandling av hypertensjon Knut Aasarød
Kurs nr. 1718 I Diuretika Lene Heramb
Kurs nr. 1718 I Nyrefysiologi og elektrolyttforstyrrelsar Knut Asbjørn Rise Langlo
Kurs nr. 1718 I Sekundær Hypertensjon Cecilia Montgomery Øien
Kurs nr. 1719 I Førerkortvurdering Kristine Asmervik
Kurs nr. 1719 I Aldersrelatert makula degenerasjon Stine Bolme
Kurs nr. 1719 I Diabetisk retinopati Stine Bolme
Kurs nr. 1719 I Skjeling og undersøkelse av barn Stine Bolme
Kurs nr. 1719 I Cataract – Grå stær Margrete Sætre Hanssen
Kurs nr. 1719 I Vanlige tilstander i fremre del av øyet Margrete Sætre Hanssen
Kurs nr. 1719 I Glaukom Ingrid Krüger-Stokke
Kurs nr. 1719 I Hieroglyfer og runer Ingrid Krüger-Stokke
Kurs nr. 1719 I Øyeskader Ingrid Krüger-Stokke
Kurs nr. 1720 I Det psykososiale arbeidsmiljøet Geir Riise
Kurs nr. 1720 I Grunnkurs samfunnsmed Hege Raastad
Kurs nr. 1721 I Allmennlegens rolle Petter Øgar
Kurs nr. 1721 I Blå resept HELFO
Kurs nr. 1721 I Helserett Kristine Asmervik
Kurs nr. 1721 I Inkluderende arbeidsliv Håvard Flakne
Kurs nr. 1721 I Etablering av privat praksis for leger Legeregnskap AS
Kurs nr. 1721 I Legen som arbeidsgiver Legeregnskap AS
Kurs nr. 1721 I Regnskap og økonomi for allmennleger Legeregnskap AS
Kurs nr. 1721 I Rettshjelp Hanne B Riise-Hanssen
Kurs nr. 1721 I Legesenteret som veiledningssted Roar Dyrkorn
Kurs nr. 1721 I Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Tone Houge Holter
Kurs nr. 1721 I Alt du lurer på om fastlegejobben Torstein Sakshaug
Kurs nr. 1722 I Livsstilsendring & motiverende intervju Tore Børtveit
Kurs nr. 1722 I Forebyggende arbeid blant barn og unge Hva kan legen gjøre? Sten Slomann Johannessen
Kurs nr. 1722 I Forebygging grunnkurs Steinar Krokstad
Kurs nr. 1724 I Alternativ til vold Morgan Adolfsen
Kurs nr. 1724 I Vold mot eldre Grete Ystgård
Kurs nr. 1725 I Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Odd Martin Vallersnes 
Kurs nr. 1725 I Forskning i primærmedisinens ytterkanter  Anders Seim
Kurs nr. 1725 I MUPS-strategier Anette Fosse
Kurs nr. 1725 I Utfordringer ved bruk av kliniske retningslinjer Bjarne Austad
Kurs nr. 1725 I GHB på legevakt Vivian Moe Dalaker
Kurs nr. 1725 I Kommunelegenes rolle i folkehelsearbeidet Dag-Helge Rønnevik
Kurs nr. 1725 I Allmennlegers selvrapporterte deltakelse i akuttmedisin Magnus Hjortdahl
Kurs nr. 1725 I Pasienter med store og sammensatte behov - er oppfølgingsteam løsningen? Anders Svensson
Kurs nr. 1725 I Uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre Sture Rognstad
Kurs nr. 1725 I The art of referring Olav Thorsen
Kurs nr. 1725 I Vedvarende bruk av psykofarmaka blant sykehjemsbeboere i Norge Anne-Sofie Helvik
Kurs nr. 1732 I Generelt om sår og sårbehandling Astrid Ingdal
Kurs nr. 1732 I Observasjon og dokumentasjon Astrid Ingdal
Kurs nr. 1732 I Sår som ikke vil gro Astrid Ingdal
Kurs nr. 1732 I Kjennetegn og behandling av sårtyper Astrid Ingdal
Kurs nr. 1732 I Tips om bandasjer Astrid Ingdal
Kurs nr. 1732 I Føflekker Ellen Bjørge
Kurs nr. 1733 I  Et mer demensvennlig samfunn Ingrid Haug Olsen
Kurs nr. 1733 I Holdninger og kunnskap om demens Heidi Wang
Kurs nr. 1733 I Velferdsteknologi Nina Heilemann
Kurs nr. 1734 I Nye rutiner for svangerskapsprøver Line Nilsen Nygård
Kurs nr. 1734 I AMK-sentralen ambulansebestilling Holst Hilde Susanne Holst
Kurs nr. 1734 I Prøvetaking mikrobiologi Hans-Johnny Schjelderup Nilsen
Kurs nr. 1734 I SMISO Sør-Trøndelag Marina Bjørnebo
Kurs nr. 1736 I Psykiske lidelser Jon Anders Lied
Kurs nr. 1737 I Akne Morten Dalaker
Kurs nr. 1737 I Diverse Morten Dalaker
Kurs nr. 1737 I Nevi Morten Dalaker
Kurs nr. 1737 I Pigmentforandringer Morten Dalaker
Kurs nr. 1737 I Prosedyrer Morten Dalaker
Kurs nr. 1737 I Sol og solskader Morten Dalaker