Laster Hendelser

« All Hendelser

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Dagskurs i førerkort

oktober 23 @ 08:00 - 16:30

kr2900
Kursnummer:
1920
Målgruppe:
Leger
Antall kurspoeng:
Godkjent med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kursansvarlige:
Cato Innerdal
Læringsmål:
  • Ha kunnskap om hvordan førerkortforvaltningen er bygd opp og utfylling av helseattest til førerkort.
  • Ha kunnskap om hvordan meldeplikten etter helsepersonelloven § 34 skal praktiseres.
  • Ha kunnskap om de mest sentrale helsekravene, herunder legemiddelbruk, hjertesykdom, rus, diabetes, bevissthetsforstyrrelser, anfallssykdommer og syn.
  • Ha kjennskap til hvordan førerkortveilederen er bygd opp og hvordan den skal brukes i tilfeller hvor man er i tvil eller ikke kjenner helsekravet i detalj.
Onsdag 23. oktober  
08.00 - 08.15Velkommen og introduksjon.
08.15 - 09.00Regelverk, legens rolle og ansvar. Hvilken rolle har legen i førerkortsaker? Hvilke plikter har pasienten og hvilke plikter har legen? Hva er forskjellen på å være sakkyndig og «pasientens advokat»? Hvilke følger kan «dårlig håndverk» få? Når kan kjørevurdering benyttes?
09.00 – 09.15Pause
09.15 – 10.45Svekket synsfunksjon og førerkort. Hvordan håndterer man pasienter med kjent eller mistenkt svikt i synsfunksjonen? Hvilke krav stilles til synsstyrke og synsfeltutfall? Hvilke følger har plutselig synstap for retten til å ha førerkort? Er det mindre «slingringsmonn» for de som har førerkort til tunge kjøretøy? Legemiddelbruk og førerkort. En rekke legemidler kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller på annen måte gi en negativ påvirkning av kjøreevnen. Hva er helsekravene egentlig til bruk av opioider, benzodiazepiner, antihistaminer, antipsykotika, antiepileptika, antidepressiva og andre legemidler? Hvilke legemidler kan kombineres både med hverandre og med føring av motorvogn?
11.00 - 12.00Plenum
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Rus og førerkort. Hva sier helsekravene om kronisk alkoholmisbruk? Periodisk alkoholmisbruk? Hva med LAR-pasienter eller de som bruker illegale rusmidler? Kan ruspasienter kjøre bil, lastebil eller buss? Hvilke krav stilles før kjøring kan gjenopptas for personer som har fått diagnostisert en rusmiddellidelse?
13.45 - 14.30Bevissthetsforstyrrelser og førerkort. Hva sier de nye helsekravene om anfall og bevissthetsforstyrrelser? Hva skal legen gjøre? Og hva skal pasienten ikke gjøre? Hvilke observasjoner er sentrale og avgjørende for hvilke regler som skal brukes? Hvilke krav til observasjonstid før kjøring kan gjenopptas gjelder for pasienter som har hatt bevissthetsforstyrrelser?
14.30 - 14.45Pause
14.45 – 15.15Diabetes, hjertesykdom og førerkort. Hvilke diabetespasienter omfattes av de nye helsekravene? Hvilke legemidler er uforenelig med å inneha førerkort? Hvilke konsekvenser har hypoglykemi for føreretten til pasienten? Og hvilke yrkesmessige konsekvenser kan diabetes og hypoglykemi få? Hvilken betydning har angina, hjerteinfarkt, hjertestans og ICD for føreretten til pasienten? Hvilke konsekvenser kan det ha for yrkessjåfører?
15.15 – 16.30Psykiske lidelser, kognitiv svikt og førlighetssvekkelse. Er (alvorlige) psykiske lidelser uforenelig med å ha førerkort? Hvordan skal man vurdere kognitiv svikt ift. kjøreevne? Når skal kjørevurdering benyttes? Hvordan henvise til kjørevurdering ved kognitiv svikt? Ved førlighetssvekkelser? Kan det kreves tilpasning av kjøretøyet? Og hvilken rolle har legen i slike saker?

Detaljer

Dato:
oktober 23
Tid
08:00 - 16:30
Kostnad:
kr2900
Hendelse Kategori:

Arrangør

Cato Innerdal

Sted

Radisson Blu Royal Garden Hotel – Møterom: OT 3
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
+ Google Map
Telefon:
73 80 30 00
Hjemmeside:
https://www.radissonhotels.com

Billetter

Tickets are not available as this hendelse has passed.