Laster Hendelser

« All Hendelser

Grunnkurs B

oktober 21 @ 08:15 - oktober 23 @ 17:00

kr5100
Allmennlegens roller og samarbeidspartnere.
Kursnummer:
1922
Målgruppe:
Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i allmennmedisin.
Antall kurspoeng:
Godkjennes med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs til videreutdanningen. Kurset kan også godkjennes med 25 valgfrie poeng til etterutdanningen.
Kursansvarlige:
Henrik Richter Hammeren og Eirik Storholt
Læringsmål:

Grunnkurs B er et obligatorisk kurs for for allmennleger i spesialisering. Kurset består av: Del 1: Femtimers forberedende nettdel hos Legeforeningen og femtimers forberedende nettdel hos NAV. Del 2: Tredagers samling

Nettkurset er tilgjengelig på; https://beta.legeforeningen.no/kurs/20172/6/32085/#tab1. Deltakelse forutsetter at nettkurset er fullført og bestått. Kursbeviset må sendes til Nidaroskongressen innen 1. oktober 2019; lena.ervik@nidaroskongressen.no

Mandag 21. oktober  
08.15 – 08.45Registrering – innlevering av bevis på nettkurs.
08.45 – 09.00Presentasjon og målsetninger for kurset.Henrik R. Hammeren og Eirik Storholt
09.00 – 09.30Arbeids- og velferdsstaten (NAV).Elin Gjerstad
09.30 – 10.45Sykemeldingspraksis: kasuistikker.Elin Gjerstad
11.00 – 12.00Plenum: Åpning av Nidaroskongressen.
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 – 13.45Gruppearbeid: Tiltak og virkemidler mot langvarig sykemelding og uførhet. Omskolering.Elin Gjerstad
13.45 – 14.30Ung og ufør.Elin Gjerstad
14.30 – 15.00Yrkesskade og yrkessykdom.Elin Gjerstad
15.00 – 15.30Fravær og ytelser uten sykemelding: Pleie- og omsorgspenger, barselpenger med mer.Elin Gjerstad
15.30 – 15.45Pause
15.45 – 16.15Varig nedsatt arbeidsevne. Skade og sykdom.Elin Gjerstad
16.15 – 17.15Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger.Grete Veiåker Nilsen
17.15 – 17.30Oppsummering dag 1.

Tirsdag 22. oktober  
08.30 – 09.15Allmennlegens roller.Anders Spakmo Rosvoldaunet
09.15 – 10.00Samhandling / -arbeid om barn og unge i kommunen.Anders Spakmo Rosvoldaunet
10.00 – 10.45Barn i fokus. Samarbeid med helsesøster, skole- og helsetjeneste, PPT med flere.Anders Spakmo Rosvoldaunet, Ingrid Morken og Hilde Maaø Vikan
11.15 – 12.00Plenum: Gitterceller, stedsans og hukommelse.
12.00 – 13.00Lunsj
13.00 – 13.45Innhold i henvisninger og epikriser – praksis, ønsker og forventninger.Tor Åm
13.45 – 14.15Rutiner for samarbeid, sykehuslege – allmennlege.Tor Åm
14.15 – 14.30Pause
14.30 – 15.15Samarbeid om skrøpelige pasienter.Tove Røsstad
15.15 – 15.45Samarbeidspartnere i kommunen rundt eldre pasienter.Tove Røsstad
15.45 – 16.15Samhandlingsreformen og lov om helse- og omsorgstjenester.Tove Røsstad
16.15 – 16.30Pause
16.30 – 17.30Gode pasientforløp. Oppfølgning av kroniske pasienter, ansvarsfordeling, samhandling og koordinering.Tove Røsstad

Onsdag 23. Oktober  
08.30 – 09.15Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for arbeidsliv, DNL.Representant fra avdeling for jus og helsepersonell
09.15 – 10.00Informasjonshåndtering.JA-avdelingen + Torstein Sakshaug
10.00 – 10.15Pause
10.15 – 11.00GruppearbeidJA-avdelingen + Torstein Sakshaug
11.50 – 12.00Plenum: Are we equal? Social differences in health care in Europe.
12.15 – 13.00Lunsj
13.00 – 14.00God journalføring, gode rutiner og praktiske tips.JA-avdelingen + Torstein Sakshaug
14.00 – 15.00Hjelp jeg har fått en klage.Øyvind Alexandersen
15.00 – 15.15Pause
15.15 – 16.00Rettshjelpsordningen for allmennleger.JA-avdelingen + Torstein Sakshaug
16.00 – 16.45Etikk i praksis – prioritering av fastlegens ressurser.Steinar Westin
16.45 – 17.00Oppsummering og kursevaluering.

Bidragsytere:

Elin Gjerstad, spesialist i allmennmedisin, allmennlege i Vestvågøy og rådgivende overlege for NAV.

Grete Veiåker Nilsen, spesialrådgiver, sykehjelps- og pensjonsordningen for leger.

Anders Spakmo Rosvoldaunet, spesialist i allmennmedisin, allmennlege ved Munkholmen Legesenter i Trondheim.

Ingrid Morken, Avdelingsleder PPT, Barne- og familieverntjenesten, Trondheim kommune.

Hilde Maaø Vikan, Kommunalsjef Barne- og familieverntjenester, Trondheim kommune.

Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. Olav Hospital.

Tove Røsstad, kommuneoverlege helse og velferd, Trondheim kommune.

Representant fra avdeling for jus og arbeidsliv, DNL.

Torsten Sakshaug, spesialist i allmennmedisin, allmennlege ved Sørbyen Legesenter i Trondheim.

Øyvind Alexandersen, assisterende fylkeslege, Fylkesmannen i Trøndelag.

Steinar Westin, professor i sosialmedisin NTNU, spesialist i allmennmedisin og tidligere fastlege.

Detaljer

Start:
oktober 21 @ 08:15
Slutt:
oktober 23 @ 17:00
Kostnad:
kr5100
Hendelse Kategori:

Sted

Scandic Nidelven – Møterom: Trondheimssalen 2
Havnegata 1-3
Trondheim, 7010 Norge
+ Google Map
Telefon:
73 56 80 00
Hjemmeside:
https://www.scandichotels.no

Billetter

53 tilgjengelig
1922 - Legekr5,100.00Grunnkurs B for leger