Laster Hendelser

« All Hendelser

Helhetlig helseforståelse – god allmennmedisin

oktober 21 @ 08:00 - oktober 22 @ 16:15

kr3800 – kr5800
Kursnummer:
1906
Målgruppe:
Allmennleger og medarbeidere, men også psykologer og tannleger.
Antall kurspoeng:
Det er søkt godkjent 15 kurspoeng
Kursansvarlige:
Anna Luise Kirkengen og Irene Hetlevik
Læringsmål:

Etter endt kurs skal deltakerne:

  • Ha bred kunnskap om sammenhengene mellom livserfaringer på den ene siden og biologisk utvikling (helse/sykdom) på den andre.
  • Kjenne til hvordan fenomener knyttet til helse og sykdom kan betraktes i lys av evolusjonen.
  • Ha innsikt i hvordan belastende livserfaringer påvirker den menneskelige fysiologien og medfører risiko for sykdomsutvikling, inkludert såkalt medisinsk uforklarte lidelser og fedme.
  • Ha kunnskap om hvordan de ovennevnte sammenhenger kommer til uttrykk innen medisin, tannhelsetjeneste og psykologi/psykiatri.
  • Kunne reflektere over språkets betydning for en vitenskapelig fundert, helhetlig helseforståelse.
  • Forstå relevansen av den ervervede kunnskapen for eget, klinisk arbeid.

Mandag 21. oktober  
08.00 - 08.15Velkommen og introduksjonAnna Luise Kirkengen og Irene Hetlevik
08.15 - 09.00Hjelper det allmennlegen å være fortrolig med evolusjonen?Elling Ulvestad
09.00 – 09.15Pause
09.15 – 10.00Allostatisk overbelastning – prisen for tilpasning og overlevelse.Linn Getz
10.00 – 10.45Samtale/DiskusjonAlle
11.00 - 12.00Plenum
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Hva kan tilknytningsfeltet tilføre allmennlegen?Ida Brandtzæg
13.45 - 14.30Kan allmennlegen og psykologen lytte etter det usagte sammen?Siri Gullestad
14.30 - 14.45Pause
14.45 – 15.45Møter allmennleger fenomenet identitetshavari?Tor-Johan Ekeland
15.45 – 16.30Samtale/DiskusjonAlle

Tirsdag 22. oktober  
08.00 - 08.45Kan jeg – tannlegen – se at et barn forsømmes?Anne Rønneberg
08.45 – 09.30Munnhule, multimorbiditet og livsbelastninger – viktige emner for allmennleger.Tiril Willumsen
09.30 - 09.45Pause
09.45 – 10.45Kanskje noe av dette minnet meg om en av mine pasienter?Alle
11.15 – 12.00Plenum
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.30Kan store kropper fortelle om noe viktig?Ida F. Gundersen og Elin Stranden
13.30 – 13.45Debatt: Kan allmennleger tenke helhetlig om fedme?Alle
13.45 - 14.30Kan medisinsk uforklarte plager si noe om hvordan det er å være menneske?Thor Eirik Eriksen
14.30 - 14.45Pause
14.45 – 15.30Kan hende vi behøver et helt nytt språk om mennesket?Jan Inge Sørbø
15.30 – 16.15Kan vi bruke all denne kunnskapen til noe nytt og nyttig?Alle

Bidragsytere:

Elling Ulvestad, lege og professor dr. med., avdelingssjef, Mikrobiologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen.

Linn Getz, lege og professor PhD, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim.

Ida Brandtzæg, psykologspesialist ved Tilknytningspsykologene og Regionssenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør).

Siri Erika Gullestad, psykolog og professor dr. philos., Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Tor-Johan Ekeland, psykolog og professor dr. philos., Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda.

Anne Rønneberg, tannlege og klinikksjef, Spesialist i pedodonti, Klinikk for allmenn odontologi-barn, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Tiril Willumsen, tannlege og professor dr. odont., Avdeling for pedodonti og atferdsfag, Institutt for Klinisk Odontologi, Universitetet i Oslo.

Ida Foyn Gundersen, stud. med. ved NTNU.

Elin Stranden, stud.med. ved NTNU.

Thor Eirik Eriksen, spesialrådgiver og førsteamanuensis (PhD i filosofi), Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehus Nord-Norge (UNN) og Institutt for samfunnsmedisin, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø.

Jan Inge Sørbø, litteraturviter og professor dr. philos., Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda, og forfatter av Nynorsk Litteraturhistorie.

Kursledere:

Irene Hetlevik, lege og professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim.

Anna Luise Kirkengen, lege og professor dr. med., Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim og Institutt for samfunnsmedisin, UiT, Norges Arktiske Universitet, Tromsø.

Detaljer

Start:
oktober 21 @ 08:00
Slutt:
oktober 22 @ 16:15
Kostnad:
kr3800 – kr5800
Hendelse Kategori:

Sted

Radisson Blu Royal Garden Hotel – Møterom: Kristiansten
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
+ Google Map
Telefon:
73 80 30 00
Hjemmeside:
https://www.radissonhotels.com

Billetter

22 tilgjengelig
1906 - Legekr5,800.00Helhetlig helseforståelse for leger
22 tilgjengelig
1906 - Medarbeiderkr3,800.00Helhetlig helseforståelse for medarbeidere