Laster Hendelser

« All Hendelser

Introkurs Samfunnsmedisin

oktober 23 @ 08:30 - oktober 25 @ 14:30

kr5000
Kursnummer:
1924
Målgruppe:
Leger
Antall kurspoeng:
Godkjennes med 25 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
Kursansvarlige:
Ragnhild Holmberg Aunsmo, Frode Engtrø og Elizabeth Anna Kimbell
Læringsmål:
Kurset er et introduksjonskurs i samfunnsmedisin og er obligatorisk for leger under spesialistutdanning i samfunnsmedisin, men er aktuelt for alle leger og spesielt leger med samfunnsmedisinske deltidsstillinger.
Hele kurset er 25 timer. 22 timer undervises i løpet av kurset. Egenstudium (stipulert til 3 timer): Målbeskrivelse og spesialistregler i samfunnsmedisin. Gammel ordning; https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialist-utdanning-for-leger-gammel-ordning/samfunnsmedisin og de nye reglene; https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/samfunnsmedisin og med overgangsordninger; https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/spesialistutdanning-for-leger/artikler/overgangsordning-spesialistutdanning-for-leger

Onsdag 23. oktoberSamfunnsmedisin som fagfelt 
08.30 - 08.45Orientering om kurset
08.45 - 11.00Fagfeltet samfunnsmedisin i historisk og dagsaktuelt perspektivMagne Nylenna
11.15 - 12.00Plenumsforelesning: Are we equal? Social differences in health and health care in Europ
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 14.15Utdyping av samfunnsmedisinske poeng fra plenumforedragetSara Willems
14.15 - 14.30Pause
14.30 - 15.30Gruppearbeid Refleksjoner om rollen som samfunnsmedisiner på egen arbeidsplass
15.30 – 15.45Pause
15.45 – 16.30Samfunnsmedisinsk arbeid i NAV – rolle, utfordringer, muligheterKaren Walseth Hara
16.30 - 17.15Samfunnsmedisiner i helseforetak – rolle, utfordringer, muligheterKristian Onarheim

Torsdag 24. oktoberRollen som samfunnsmedisiner 
08.00 - 08.30Samfunnsmedisiner i en interkommunal enhet – rolle, utfordringer, muligheterLeif Edvard M. Vonen
08.30 – 09.00Samfunnsmedisiner i en mindre bykommuneCato Innerdal
09.00 - 09.15Pause
09.15 – 09.45Samfunnsmedisiner i en liten kommuneLaila Didriksen Gildeskål
09.45 – 10.15Samfunnsmedisiner i en stor bykommuneBetty Pettersen
10.30 – 11.15Rådgiver, kverulant eller premissleverandør? Samfunnsmedisinerens plass/rolle i et politisk-administrativt system.Helge Garåsen
11.15 – 12.00Plenumsforedrag - Nidarosprisen
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Spesialistutdanning i samfunnsmedisin.rHenning Mørland
13.45 – 14.00Pause
14.00 - 14.45Samfunnsmedisinske metoder og ferdigheter
14.45 – 15.45Helsedirektoratets organisasjon og rolle for bedre kvalitet i helsetjenestenSvein Lie
15.45 – 16.00Pause
16.00 – 17.00Gjennomgang av onsdagens gruppearbeid

Fredag 25. oktoberSamfunnsmedisin på statlig nivå 
08.30 - 09.30Statens helsetilsyn og Fylkesmannens rolle og arbeidet for å fremme forsvarlige tjenesterRagnar Hermstad
09.30 – 09.45Pause
09.45 - 10.45Departementets rolle og arbeidsmetode. Foredrag og diskusjonPetter Øgar
10.45 – 11.00Pause
11.00 – 12.00Gruppearbeid: Refleksjoner om roller og sammenhenger
12.15 - 13.00Lunsj
13.10 - 14.10Folkehelseinstituttets rolle og oppgaver – samarbeid med samfunnsmedisinere i kommune og statCamilla Stoltenberg
14.10 – 14.30Avslutning og evaluering av kurset

Bidragsytere:

Magne Nylenna er fagdirektør i Folkehelseinstituttet, professor ved OsloMet og har gjennom en årrekke lest og skrevet faglitteratur i mengder.

Sara Willems is the first Belgian Professor in the field of equity in healthcare, Head of Equity in Health Care research group leading numerous research projects on equity in primary care

Karen Walseth Hara rådgivende overlege i NAV, stipendiat og lektor ved NTNU med oppgaver innen samfunnsmedisin og trygdemedisin.

Kristian Onarheim er samfunnsmedisiner og samhandlingsdirektør i Helse Midt-Norge RHF

Leif Edvard Muruvik Vonen er kommuneoverlege i Værnesregionen, tidligere medlem av Nasjonalt råd for prioritering.

Cato Innerdal er kommuneoverlege i Molde, engasjert i ledelse av fastlegeordningen og helsejuss.

Laila Didriksen er kommuneoverlege, fastlege og legevaktslege i Gildeskål i Nordland

Betty Pettersen er kommuneoverlege i Trondheim med hovedansvar for barn og unge

Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim

Henning Mørland er leder i Norsam, klinikksjef medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold og har tidligere bekledt ulike samfunnsmedisinske stillinger.

Svein Lie er fagdirektør i Helsedirektoratet i divisjon kvalitet og forløp, tidligere fylkeslege i Vestfold

Ragnar Hermstad er avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn, tidligere en periode som fylkeslege både i Finnmark og Sør-Trøndelag

Petter Øgar er ekspedisjonssjef i primærhelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, tidligere fylkeslege i Sogn- og Fjordane

Trygve Ottersen, områdedirektør for område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet

Detaljer

Start:
oktober 23 @ 08:30
Slutt:
oktober 25 @ 14:30
Kostnad:
kr5000
Hendelse Kategori:

Sted

Scandic Nidelven – Møterom: Møllenberg
Havnegata 1-3
Trondheim, 7010 Norge
+ Google Map
Telefon:
73 56 80 00
Hjemmeside:
https://www.scandichotels.no

Billetter

Ikke på lager!1924 - Legekr5,000.00Samfunnsmedisin for leger