Laster Hendelser

« All Hendelser

Klinisk emnekurs i svangerskaps- og barselsomsorg

oktober 22 @ 08:00 - oktober 23 @ 16:15

kr5800
Kursnummer:
1911
Målgruppe:
Leger
Antall kurspoeng:
Godkjennes som klinisk emnekurs, 15 poeng.
Kursansvarlige:
Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Helsedirektoratet
Læringsmål:

Etter endt kurs skal deltakeren:

 • kunne gjennomføre svangerskapskontroll, gi helseråd til gravide og bidra til å forebygge kompliserte fødsler under supervisjon
 • selvstendig kunne oppdage og agere på symptomer som tilsier behov for endret behandlingsplan som medikamentjustering, henvisning videre eller innleggelse.
 • selvstendig kunne vurdere subjektive symptomer og ha god kompetanse om hva disse symptomene kan være forårsaket av.
 • selvstendig kunne fremskaffe nyansert objektiv informasjon om symptomer ved å ta i bruk ulike undersøkelser og praktiske ferdigheter relatert til allmennpraksis, og ved effektivt å selektere hvilke undersøkelser som er mest relevante forhold til tids- og ressursbruk
 • kjenne til prinsipper ved ulike typer forebyggende arbeid på individ- og gruppenivå
 • kunne avdekke forhold i pasientens aktuelle livs- og sykdomssituasjon og andre helsemessige forhold, som kan ha betydning for prognose og behandlingsmuligheter.
 • kunne drøfte og informere om forebygging av vesentlige livsstilssykdommer med pasient og pårørende.
 • sammen med pasienten kunne avdekke forhold ved levevaner, nærmiljø og arbeidsliv av betydning for liv, helse og pasientens tilgang til nødvendige helsetjenester.
 • selvstendig kunne diagnostisere sykdom, eller ut fra symptomer iverksette tiltak som aktiv observasjon, behandling eller henvisning.
 • selvstendig kunne iverksette adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging basert på diagnose eller symptomer og funn
 • ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold under svangerskap, fødsel og barsel, og være oppmerksom på når det er behov for intervensjon.
 • ha kunnskap om spesielle fysiologiske og epidemiologiske forhold, og spesielle sykdomsuttrykk i forskjellige faser i livet, som hos spedbarn, barn og eldre.

Tirsdag 22. oktober  
08.00 - 08.15Velkommen og introduksjon. Fylkesmannen innleder.Kristine Asmervik
08.15 - 09.00Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oppbygging av retningslinjen mtp. anbefalinger og hva som er nytt. Tidlig intervensjon og kartlegging.Hege-Maria Aas
09.00 – 09.15Pause
09.15 – 10.15Vold i nære relasjoner jf. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. NKVTS voldsveilederen. (30 min).
Kjønnslemlestelse jf. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Utbredelse i Norge - fysisk og psykisk helsehjelp (30 min)
Kristin Håland og Elise Johansen
10.15 - 11.00Håndtering og konsekvenser av kjønnslemlestelse.Elisabeth Magnusson
11.15 - 12.00Plenum
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.30Rus, vold og psykisk helse i et forebyggende perspektiv.Anne Christine Moberg
13.30 - 14.30Pakkeforløpet psykisk / helse rus i svangerskapet.Hilde Moan Ingebrigtsen og Kristine Olsen
14.30 - 14.45Pause
14.45 – 15.15Gravide i LAR.Christian Ohldieck
15.15 – 16.30Psykisk helse forebyggende perspektiv selvhjelp, digitale verktøy.Silje Marie Haga

Onsdag 23. oktober  
08.00 - 08.45Oppfølging i svangerskap hos fastlegen, fysisk aktivitet i svangerskapet jf. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen.Kari Løvendahl Mogstad
08.45 – 09.30Oppfølging i svangerskap hos jordmor.Gunn Tronsen og Heidi Klingen
09.30 - 09.45Pause
09.45 – 11.00Kosthold i svangerskapet, jf. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. (40 min).
«Bare Du» (30 min)
Gry Hay og Øystein Tveite
11.15 – 12.00Plenum
12.15 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Svangerskapsdiabetes.Ingvild F. Meyer
13.45 - 14.30Barseltiden - tidlig hjem. Helhetlig standardisert pasientforløp for barselkvinnen og hennes nyfødte.Grete Drøpping og Unn Elin Dahlberg
14.30 - 14.45Pause
14.45 – 15.30Ernæring for spedbarn jf. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.Gry Hay
15.30 – 16.10Erfaringer fra helsestasjonene med «Program i helsestasjonen om ernæring for gravide, spe - og småbarn»
Helsestasjon 1 og 2 (20+20 min)
Frisklivssentralen i Værnesregionen og Levanger kommune
16.10 - 16.15Avslutning.

Detaljer

Start:
oktober 22 @ 08:00
Slutt:
oktober 23 @ 16:15
Kostnad:
kr5800
Hendelse Kategori:

Sted

Radisson Blu Royal Garden Hotel – Møterom: Sverresborg
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
+ Google Map
Telefon:
73 80 30 00
Hjemmeside:
https://www.radissonhotels.com

Billetter

45 tilgjengelig
1911 - Legekr5,800.00Svangerskaps- og barselsomsorg for leger