TID OG STED

Nidaroskongressen 2019 avholdes i tiden mandag 21. til fredag 25. oktober 2019 i kongresslokalene ved Radisson Blu Royal Garden Hotel og Scandic Nidelven.

Åpningssesjonen finner sted kl. 11.00 mandag 21. oktober på Radisson Blu Royal Garden Hotel. Registreringen for deltakerne åpner kl. 07.15 i kongressekretariatet på Radisson Blu Royal Garden Hotel. Enkelte kurs starter allerede kl. 08.00.

PÅMELDING

Påmelding gjelder for hele dager og må foretas elektronisk på www.nidaroskongressen.no. Kongressavgiften inkluderer kursavgift og dagpakke, som dekker lokalleie, lunsj og kaffepauser. Dagpakken er obligatorisk og spesifiseres på regningen. Vi vil oppfordre alle om å sende påmeldingen så snart som mulig da dette også vil bidra til å sikre deg plass på «populære» kurs og arrangement.

Det er et tak for maksimalt deltakerantall på hvert kurs. Dette vil fremgå på elektronisk påmelding idet kursene blir automatisk sperret når deltaker-taket er nådd. Derfor – vær snar ute med din påmelding!

Henvendelser og spørsmål kan rettes til Nidaroskongressens sekretariat: epost: lena.ervik@nidaroskongressen.no. På vår hjemmeside kan du også følge med på nyheter og aktuell informasjon.

Vi tar forbehold om programendringer eller avlysninger av kurs. Kurs med lav påmelding kan bli avlyst. Dette har vi ikke oversikt over før ca. 5. september. Hvis det blir aktuelt med avlysning av kurs blir du snarest kontaktet for tilbud om alternative kurs.

BETALING

Pris per dag er for leger kr. 2.900,- og for medarbeidere per dag kr. 1.900,-. Grunnkursene har egen pris med kr. 5.100,- for 3 dagers kurs og 5.000,- for samfunnsmedisinkurset. Akuttmedisinkurset er dyrere, 3.100,- kr pr dag. I tillegg er obligatorisk dagpakke på kr. 585,-. Du vil motta bekreftelse på din påmelding straks du har meldt seg på via nettet, med en spesifisert faktura som vedlegg til e-posten du får.

KURSPOENG

Kongressens faglige innhold godkjennes av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin og gir tellende poeng til videre- og etterutdanningen. Enkelte kurs påregnes også godkjent for spesialiteten samfunnsmedisin.

KLINISKE EMNEKURS

Deltakelse alle timer kreves for godkjenning av kliniske emnekurs, og presensliste blir sendt rundt to ganger daglig.

PÅMELDING FORSKNINGSDAG

Kongresskomiteen inviterer leger og medarbeidere til å melde på innlegg til «Nidaroskongressens Forskningsdag», torsdag 24. oktober. Ny kunnskap og innsikt, refleksjoner over vår virksomhet og interessante erfaringer er viktig å dele med andre. Og dette er helt avgjørende for å få til en god fagutvikling. Vi ønsker å vise mangfoldet, det faglige engasjementet samt forskningsaktiviteten i allmenn- og samfunnsmedisin. Listen legges ikke avskrekkende høyt så derfor: nøl ikke med å melde på innlegg! Det ligger mer informasjon under kurs 1921. Alle sammendrag (abstracts) vil bli trykt i et separat hefte som deltakerne får ved ankomst. Frist for påmelding av foredrag er 1. september!

FOND II

Legene kan søke Fond II på vanlig måte om refusjon av utgifter til reise og opphold ved kurs etter Fondets gjeldende satser. Søknadsskjema hentes ut på www.legeforeningen.no.

AVBESTILLING

Ved avbestilling før 1. september refunderes kongressavgift i sin helhet. Ved avbestilling 01.09-01.10 refunderes 50% av beløpet. Ingen refusjon ved avbestilling etter 01.10. Refusjon ved avbestilling etter 1. september vil ikke bli utbetalt før etter at kongressuka er over. Dette gjelder uansett årsak til avbestilling/manglende deltakelse, også ved akutt sykdom. Vi ber derfor de som melder seg på om å sjekke at deres personlige reiseforsikring også dekker denne type utgifter, alternativt at de har annen forsikring som gir dekning. Ved evt. avbestilling må du selv ta kontakt med sekretariatet.

REISE

Alle bestiller selv reisen og gjerne gjennom BCD Travel Operations Oslo, som legeforeningen har avtale med: bcdtravel.com. Oppgi under formål med reisen: «Nidaroskongressen».

HOTELL

Det er reservert flest rom på Radisson Blu Royal Garden Hotel og på Scandic Nidelven, som er kongresshotellene. Vi har også rom på nye Britannia Hotel 450 m. unna kongresslokalene, samt noe rimeligere på Thon Hotel Nidaros (samarbeidshotell med Legeforeningen), også det 450 m. fra kongresslokalene.

MÅLTIDER

Lunsj serveres fra kl. 12.15 til 13.00 hver dag under Kongressen. Det er svært viktig at deltakerne spiser lunsjen på det hotellet der deres kurs arrangeres!

REGISTRERING

Registreringen er i vårt sekretariat i kongressavdelingen, 2. etasje, Royal Garden Hotel, men Grunnkursene B og C har egen registrering ved Scandic Nidelven.

UTSTILLERE

Innenfor Legeforeningens regelverk vil det være utstillere av utstyr mv. til legekontorene, inkl EPJ-leverandørene. Også noen ideelle organisasjoner blir til stede med egen stand.