Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Dagskurs i førerkort

23. oktober 2023 08:00 16:15

Tittel: Dagskurs i førerkort
Kurs nr.: 2315
Dato: 23.10.2023
Målgruppe: Leger
Kurspoeng/læringsmål: Godkjent med 6 valgfrie kurspoeng til videre-og etterutdanningen. Bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: FKM LM-046, 047, 070, ALM-001, 039, 041, 056 og 059.
Kursansvarlig: Cato Innerdal

Dag 1: Mandag 23.10.2023
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00-09.00Regelverk, legens rolle og ansvar.Hvilken rolle har legen i førerkortsaker?
Hvilke plikter har pasienten og hvilke plikter har legen? Hva er forskjellen på å
være sakkyndig og «pasientens advokat»? Hvilke følger kan «dårlig håndverk» få?
Når kan kjørevurdering benyttes?
Cato Innerdal
09.00-09.15Kaffe 
09.15-10.00Svekket synsfunksjon og førerkort.Hvordan håndterer man pasienter med kjent eller
mistenkt svikt i synsfunksjonen? Hvilke krav stilles til synsstyrke og synsfeltutfall?
Hvilke følger har plutselig synstap for retten til å ha førerkort? Er det mindre «slingringsmonn»
for de som har førerkort til tunge kjøretøy?
Cato Innerdal
10.00-10.45Legemiddelbruk og førerkort. En rekke legemidler kan nedsette oppmerksomhet,
reaksjonsevne eller på annen måte gi en negativ påvirkning av kjøreevnen. Hva er
helsekravene egentlig til bruk av opioider, benzodiazepiner, antihistaminer, antipsykotika,
antiepileptika, antidepressiva og andre legemidler? Hvilke legemidler kan kombineres både
med hverandre og med føring av motorvogn?
Cato Innerdal
11.00-12.00Åpningssesjon, plenum 
12.15-13.00Lunsj 
13.00-13.45Rus og førerkort. Hva sier helsekravene om kronisk alkoholmisbruk? Periodisk alkoholmisbruk?
Hva med LAR-pasienter eller de som bruker illegale rusmidler? Kan ruspasienter kjøre bil,
lastebil eller buss? Hvilke krav stilles før kjøring kan gjenopptas for personer som har fått
diagnostisert en rusmiddellidelse?
Cato Innerdal
13.45-14.30Bevissthetsforstyrrelser og førerkort. Hva sier de nye helsekravene om anfall og
bevissthetsforstyrrelser? Hva skal legen gjøre? Og hva skal pasienten ikke gjøre?
Hvilke observasjoner er sentrale og avgjørende for hvilke regler som skal brukes?
Hvilke krav til observasjonstid før kjøring kan gjenopptas gjelder for pasienter som
har hatt bevissthetsforstyrrelser?
Cato Innerdal
14.30-14.45Kaffe 
14.45-15.15Diabetes, hjertesykdom og førerkort. Hvilke diabetespasienter omfattes av de nye helsekravene?
Hvilke legemidler er uforenelig med å inneha førerkort? Hvilke konsekvenser har hypoglykemi
for føreretten til pasienten? Og hvilke yrkesmessige konsekvenser kan diabetes og hypoglykemi få?
Hvilken betydning har angina, hjerteinfarkt, hjertestans og ICD for føreretten til pasienten? Hvilke
konsekvenser kan det ha for yrkessjåfører?
Cato Innerdal
15.15-16.15Psykiske lidelser, kognitiv svikt og førlighetssvekkelse. Er (alvorlige) psykiske lidelser uforenelig med
å ha førerkort? Hvordan skal man vurdere kognitiv svikt ift. kjøreevne? Når skal kjørevurdering benyttes?
Hvordan henvise til kjørevurdering ved kognitiv svikt? Ved førlighetssvekkelser? Kan det kreves tilpasning
av kjøretøyet? Og hvilken rolle har legen i slike saker?
Cato Innerdal

Bidragsytere:
Cato Innderdal: Kommuneoverlege i Molde og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Tidligere ass. fylkeslege i Møre og Romsdal. Har jobbet med førerkortregelverk siden 2012.

Detaljer

Dato:
23. oktober 2023
Tid
08:00 – 16:15
Kostnad:
kr3,200.00
Kategori for Arrangement:
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
73 80 30 00
Vis Sted nettside

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking «Get Tickets» will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig