Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Forskningsdagen

26. oktober 08:00 16:15

Tittel: Forskningsdagen
Kurs nr.: 2328
Dato: 26.10.2023
Målgruppe: Leger og medarbeidere, stipendiater og forskere
Kurspoeng/læringsmål: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng. Bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-021.
Kursansvarlig: NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM) v/ Pål Jørgensen og Gunnhild Åberge VieUiT, Instiutt for samfunnsmedisin, allmennmedisinsk forskningsgruppe v/ Martin Bruusgaard Harbitz.

Forskningsdagen er en fin anledning for allmennleger og andre som forsker i primærhelsetjenesten til å presentere arbeidet sitt for praksisfeltet. Allmennleger og medarbeidere er også velkommen til å presentere kvalitetsprosjekter. Terskelen for å presentere skal være lav. Presenter gjerne prosjekter som er under arbeid og send også inn om prosjektet ikke er knyttet til en forskningsinstitusjon. Målet er å bidra til at allmennmedisinsk forskning blir praksisbasert. Vi oppfordrer særlig de som har allmennpraktikerstipend (AFU-stipend), ph.d-stipendiater og de som nylig har disputert med et allmennmedisinsk tema til å presentere sine prosjekter.

Vi håper at alle som føler de har noe å bidra med – i spekteret fra vitenskap til hverdagsmedisin – sender inn abstrakt. Vi er også åpen for poster-presentasjoner.

Hvert innlegg skal ha en varighet på 10 minutter. Det blir i tillegg satt av 5 minutter til spørsmål og diskusjon. Presentasjon av ph.d-avhandling får noe lengre tid, 20 minutter. Avhengig av antall påmeldte kan det eventuelt bli parallelle sesjoner.

Abstraktene bør være maks 250 ord og følge malen Bakgrunn, Metode, Resultat, Konklusjon. Teksten skrives i Times New Roman, med fontstørrelse 12. Overskriftene utheves. Navn på alle forfattere skrives uthevet i kursiv, navnet på den som skal presentere arbeidet skal være understreket.. Forfatternes arbeids- og forskningsmessige tilknytning skal oppgis.

Abstrakt sendes på e-post (som vedlegg i Word) til gunnhild.vie@ntnu.no innen 15. september 2023.

Vi minner også om at det deles ut både en nybegynnerpris fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) og et reisestipend fra Allmennmedisinsk Forskingsfond (AMFF) for de som allerede er i gang med forskning eller har tatt ph.d siden oktober 2022.

Du kan lese mer om AFUs forskningspris her:
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-allmennmedisin/Styrets-arbeid/underutvalg/Forskningsutvalget/
Og her om reisestipendet:
https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/fond-og-legater/allmennmedisinsk-forskningsfond/om-fondet/amff-reisestipend/

Prisvinner av Anders Forsdals pris holder et foredrag på 30 minutter under forskningsdagen.

Dag 1: Torsdag 26.10.23
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00-08.15Velkommen og introduksjon 
08.15-11.00Frie foredrag 
11.15-12.00Plenumsforedrag: Nidarosprisen 
12.15-13.00Lunsj 
13.00-16.15Frie foredrag 

Detaljer

Dato:
26. oktober
Tid
08:00 – 16:15
Kostnad:
kr3,200.00
Kategori for Arrangement:
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
+ Google-kart
73 80 30 00
View Sted Website

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking «Get Tickets» will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Forskningsdagen
kr 3,200.00
Ubegrenset