Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Grunnkurs B

21. oktober 2023 08:00 23. oktober 2023 16:45

Tittel: Grunnkurs B
Kurs nr.: 2305
Dato: 21.10.2023 – 23.10.2023
Målgruppe:  Allmennleger i spesialiseringKurspoeng/læringsmål: Godkjent med 25 poeng som obligatorisk grunnkurs B/EU-kurs 2. Bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-001, 003, 004, 007, 013, 014, 017, 019, 051, 086, 087 og 088. FKM LM-042, 046, 047, 059, 060, 070, 071, 072, 073 og 074.
Kursansvarlig: Henrik Richter Hammeren og Katrine Barli Evensen

Dag 1: 21.10.23 Allmennlegen og NAV. Sykemelding og uføretrygd.
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00-08:45Intro, informasjon og presentasjonsrunde.Katrine Barli Evensen og Henrik Richter Hammeren
08.45-09.30Sakkyndighetsrollen, bruk av skjønn, funksjonsvurdering – MCQ 1 og 2Njål Flem Mæland
09.30-09.45Pause 
09.45-10.30Sykepenger, noen MCQ, 4 kasuistikker til diskusjon i grupperNjål Flem Mæland
10.30-10.45Pause 
10.45-11.30AAP introdusert ved en reell sak fra trygderetten, noen MCQNjål Flem Mæland
11.30-11.45Pause 
11.45-13.00Uføre, litt om ung uføre, MCQ om uføre, gruppearbeid om to ROL-saker.Njål Flem Mæland
13.00-14.00Lunsj 
14.00-14.30Om å skrive erklæring, bruk av diagnoser, MCQ og gruppeoppgaver om en ferdig erklæring.Njål Flem Mæland
14.30-15.00Allmennmedisin og «de primærmedisinske paradoks»Njål Flem Mæland
15.00-15.15Pause 
15.15-16.00Forsikrings- og pensjonsordninger for privatpraktiserende leger, inkludert sv.perm.Grethe Veiåker Nilsen / Niklas Jakob Søberg
Dag 2: 22.10.23, Allmennlegens roller og forvaltning av ressurser
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.30-09.30«Lege – hva er vi og når?»Nina Hagen
09.30-09.45Pause 
09.45-10.45Barn i fokus – samhandling med kommunale instanserLine Øyen og Lena Borch Abrahamsen
10.45-11.00Pause 
11.00-11.45Samarbeid og samhandling med 2.linjenChristine Karlsen
11.45-12.00Pause 
12.00-13.00Samarbeid og samhandling med 2.linjenChristine Karlsen
13.00-14.00Lunsj 
14.00.14.30Gode pasientforløp i kommunen for pasienter med sammensatte behov.Lars Kåre Hægstad og Elizabeth Kimbell
14.30-15.00Loven er din venn – om samtykkekompetanse og tvang.Lars Kåre Hægstad og Elizabeth Kimbell
15.00-15.15Pause 
15.15-15.40Oppfølgning av gamle pasienter.Lars Kåre Hægstad og Elizabeth Kimbell
15.40-16.00Gruppearbeid. Tema: Samarbeid rundt skrøpelige pasienter. Kasuistikker fra deltagerne.Lars Kåre Hægstad og Elizabeth Kimbell
Dag 3: 23.10.23 Jus som styrer allmennlegens arbeid. Innføring i sentral helserett for allmennleger
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.15-09.15God journalføring, gode rutiner og praktiske tips for å unngå feil i allmennpraksis.Inga Marthe Grønseth
09.15-09.30Pause 

09.30-10.15

Sentrale pasientrettigheter og sentrale plikter for helsepersonell –
Utvikle forståelse rundt teori som er presentert i nettkurs
Stine K Tønsaker og Inga Marthe Grønseth
10.15-10.45GruppearbeidStine K Tønsaker og Inga Marthe Grønseth
11.00-12.00Plenum. Åpning av Nidaroskongressen 
12.00-13.00Lunsj 
13.00-13.45Gjennomgang av gruppearbeidStine K Tønsaker og Inga Marthe Grønseth
13.45-14.00Pause 
14.00-15.00«Hjelp jeg har fått en klage».Frode Engtrø og Stine K. Tønsaker
15.00-15.15Pause 
15.15-16.00Legeforeningens bistandstilbudStine K. Tønsaker
16.00-16.30Informasjon fra ALIS-MidtNina Reimers
16.30-16.45Slutt + evaluering 

Bidragsytere:
Stine K. Tønsaker: Jurist i avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen.
Frode Engtrø: Assisterende fylkeslege, Fylkesmannen Trøndelag.
Inga Marthe Grønseth: Fastlege og spesialist i allmennmedisin.
Elizabeth Kimbell: Kommuneoverlege Trondheim kommune
Lars Kåre Hægstad: Geriater og sykehjemsoverlege Trondheim kommune
Christine Karlsen: Fastlege og spesialist i allmennmedisin.
Nina Hagen: Fastlege og spesialist i allmennmedisin.
BFT: Barne- og familietjenesten Trondheim kommune.
Grethe Veiåker Nilsen: Spesialrådgiver SOP, Legeforeningen.
Njål Flem Mæland: Fastlege og spesialist i allmennmedisin og rådgivende overlege NAV.
Nina Reimers: Fastlege, spesialist i allmennmedisin og rådgivende lege i ALIS-Midt.
Henrik Richter Hammeren, spesialist i allmennmedisin og fastlege.
Katrine Barli Evensen, allmenlege i spesialisering.
Line Øyen – enhetsleder ved BFT Østbyen
Lena Borch Abrahamsen – barnevernsleder BFT Østbyen

Detaljer

Start:
21. oktober 2023 08:00
Slutt:
23. oktober 2023 16:45
Kostnad:
kr6,100.00
Kategori for Arrangement:

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking «Get Tickets» will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig