Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Mindre stress og gode dager på legekontoret

23. oktober 2023 08:00 16:30

Tittel: Mindre stress og gode dager på legekontoret
Kurs nr.: 2332
Dato: 27.10.2023
Målgruppe: Dagskurs for medarbeidere som jobber på legekontor
Kurspoeng: 8 timer. Timene teller til bruk i Helsesekretærforbundets Kompetansebevis»
Kursansvarlig: Audun Myskja, lege, spesialist i allmennmedisin, PhD og Hanne Solfrid Berg, lege, spesialist i allmennmedisin
Informasjon om kurset: Ønsker du å lære gode og enkle stressregulerende hverdagsverktøy?

Medarbeiderne har en veldig viktig jobb på legekontor. Arbeidsdagene er ofte travle med stor pasientpågang både på telefonen og på legekontoret. Det skal sorteres hvem som må få time på dagen og hvem som kan vente. Legene kan ha lang ventetid på time og/eller de kan være forsinket. Pasienter skal forberedes på ulike og tidvis smertefulle prosedyrer. Ulik adferd hos pasienter i ulik alder, med ulike bakgrunner og ulike problemstillinger, skal håndteres på en tillitsfull og tidseffektiv måte. Puh, ikke rart at mange medarbeidere også kan kjenne på egne stress-symptomer i sin hverdag.

Målet med dette kurset er å gi økt forståelse og praktisering av flere ulike enkle stress-regulerende verktøy som medarbeidere kan utføre selv både på jobb og hjemme. Å håndtere eget stress og andres stress på en bedre måte, vil være med på å gjøre arbeidsdagene bedre og det bedrer også jobb-hjemme-balansen.

Lege Audun Myskja har samlet verktøy til hverdagsmestring gjennom flere tiår, prøvd dem ut på flere tusen mennesker og utviklet enkle, presise og virksomme verktøy. Lege Hanne Solfrid Berg har tatt 3-årig Enhetsterapiutdanning og 2-årig meditasjonslærerutdanning hos Audun Myskja, og i dag samarbeider de om flere helsefremmende kurs og prosjekter.

ROLIG SINN – GLAD KROPP – GOD HELSE

Målbeskrivelse:
Kursets stressregulerende verktøy bygger på moderne stressforskning, ressursorientert psykologi, det autonome nervesystemet, autonom regulering, nevrologisk musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling og meditasjonsvitenskap.

1.Innsikt i basale kroppsreaksjoner knyttet til hjernens funksjonsnivåer og det autonome nervesystemet, når vi utsettes for store belastninger, fare og stress.
2.Forstå pustens funksjon og rolle i stressregulering. Utprøving av ulike validerte pustemetoder.
3.Bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for å regulere stress og kjenne mere glede i hverdagen, via metodene i musikkbasert miljøbehandling/MMB og nevrologisk musikkterapi/NMT.
4.Innsikt i stress-systemet; positivt og negativt stress.
5.Kommunikasjonens grunnlover. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og gode møter og samtaler.
6.Bruk av meditasjon

Dag 1: Mandag 23.10.2023
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00-08.20Velkommen
Innledning av kurset, kurstemaene og en
kort presentasjonsrunde av alle deltakerne.
Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg.
08.20 -09.30Morgen-glede-øvelser 😄.
Stress-systemet.
Økt forståelse av hvordan vårt stress-system fungerer, hjelper oss å redusere eget stress.
Det hjelper oss også å bedre forstå og håndtere ulik adferd hos pasienter.
 Hanne
09.30-09.45PAUSEAudun
09.45-11.00Hva gjør vi når vi er overbelastet?
Positivt og negativt stress.
Kommunikasjonens grunnlover.
4 Trinnsmodellen og 10 Ting hver dag.
Bruke utfordringer til vekst og innsikt.
 
11.00 – 12.00PLENUM
12.00 – 13.00LUNSJ 
13.00 – 14.30Hvordan puster vi på jobb?
Pustens funksjon og rolle i stressregulering.
Pust for å mestre hverdagen.
Praktisering av ulike pusteøvelser.
Hanne og Audun
14.30 – 14.45PAUSE 
14.45 – 16.15Sansestimulering som stress-regulator.
Bruk av musikk, rytme, lyd, bevegelse og sang som metode i stressregulering,
for økt hverdagsglede og bedre jobb-hjemme-balanse.
Hanne og Audun
16.15– 16.30Oppsummering, avspenning og avslutning.Hanne og Audun

Bidragsytere:

Audun Myskja: Oppvokst i Trondheim, utdannet lege i 1981, spesialist i allmennmedisin 1992, PhD;” Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care”, UiB 2012. Har utviklet og er fagveileder for Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljø-behandling (MMB); kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper, via Nasjonalt Kompetansesenter for Kultur, Helse og Omsorg. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av 26 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange helseprosjekter i organisasjoner og kommuner. Samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002.
Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Totenvika, som legger vekt på verktøy til helse og vekst. Holder 2-årige utdanningsløp i Enhetsterapi/mestringsmedisin og Meditasjonslærer. Har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessig kurs og foredrag i meditasjon og stressmestring siden 1988, i både innland og utland.

Hanne Solfrid Berg: Oppvokst på Hell/Stjørdal. 2-årig etatsutdanning ved BSHS/Befalsskolen for Hærens Sanitet. Utdannet lege og spesialist i allmennmedisin i 2012. Allmennlege i Malvik Kommune siden i 2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse, derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. 3-årige enhetsterapiutdanning/mestringsmedisin med faglærer Myskja. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering for helsearbeidere innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte og ansatte i næringslivet (Equinor). Har undervist helsearbeidere, gjennom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, i det landsdekkende opplærings-programmet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. Audun Myskja.
Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (pust + mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Oppmerksomhetstrening for barn og voksne. 2-årig meditasjonslærer-utdanning ved Senter for Livshjelp.

Detaljer

Dato:
23. oktober 2023
Tid
08:00 – 16:30
Kostnad:
kr2,100.00
Kategori for Arrangement:

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking «Get Tickets» will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
73 80 30 00
Vis Sted nettside