Her finner du en oversikt over alle kurs ogforedrag på Nidaroskongressen 2019

Merk at alle plenumsforelesninger skjer når det er pause i de ordinære kursene