Nominasjonsskjema for «Nidaroskongressens Medarbeiderpris 2023»

Beskriv kortfattet hvorfor du mener denne kandidaten fortjener å motta Medarbeiderprisen 2023.

Vennligst ta med følgende punkter:

  • Bidrag til kvalitet og fagutvikling hos legekontoret.
  • Eksempler på hvordan kandidaten har skilt seg ut og gått utover forventningene.
  • Resultater oppnådd av kandidaten som har hatt positiv innvirkning på pasientbehandling eller legekontorets drift.
  • Bidrag til et positivt arbeidsmiljø og samarbeid med kolleger.

Eventuelle vedlegg:
Dersom du har dokumenter eller ytterligere informasjon som støtter nominasjonen, kan du legge dem ved her.

Vennligst send inn nominasjonsskjemaet senest 1. september.
Kongresskomiteen vil vurdere alle innsendte forslag og kåre en vinner. Medarbeiderprisen vil bli utdelt under festmiddagen torsdag kveld.

Merk: All informasjon som blir innsendt vil bli behandlet konfidensielt og kun brukt i forbindelse med vurdering av nominasjoner og utdeling av Medarbeiderprisen.

Medarbeiderpris