Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Egenomsorg og stressregulering

24. oktober 2023 08:00 25. oktober 2023 16:10

Tittel: Egenomsorg og stressregulering
Kurs nr.: 2316
Dato: 24.10.2023-25.10.2023
Målgruppe: Allmennleger
Kurspoeng/læringsmål: Godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykatri. Bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-008, 009, 027, 208, 029, 030, 032, 035, 039, 040, 044, 045, 046, 047, 049, 052, 055, 057, 073 og 085.
Kursansvarlig: Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

Hjelp! Springer jeg raskere nå, faller jeg ut av «hamsterhjulet».
Kravene til effektivitet, produktivitet og optimal journalføring øker. Samtidig fortsetter antall arbeidsoppgaver å øke, og vi er blitt konstant tilgjengelige. Et økende antall pasienter sliter med stressrelaterte symptomer og sykdommer, og stadig flere leger kjenner selv på egne stressrelaterte plager. – Hvordan skal vi leger greie å utføre en faglig god jobb og samtidig være et godt medmenneske og familiemedlem utenom jobb? – Hva kan vi leger selv gjøre for oss selv i travelheten, for å ikke falle ut av «hamsterhjulet»?

Lege Audun Myskja har samlet verktøy til hverdagsmestring gjennom flere tiår, prøvd dem ut på flere tusen mennesker og utviklet enkle, presise og virksomme verktøy. Lege Hanne Solfrid Berg har tatt 2-årig meditasjonslærerutdanning og 3-årig enhetsterapiutdanning hos Audun Myskja, og de to samarbeider om flere helsefremmende kurs og prosjekter. De stressregulerende verktøyene i kurset bygger på moderne stressforskning, ressursorientert psykologi, det autonome nervesystemet, autonom regulering, nevrologisk musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling og meditasjonsvitenskap.

Målbeskrivelse:
1. Stress-systemet; vårt unike beredskapssystem: Innsikt i de basale kroppsreaksjoner knyttet til hjernens funksjonsnivåer, det autonome nervesystemet og det endokrine systemet, når vi utsettes for belastninger, farer og stress, som varer over tid.
2. Forstå åndedrettets funksjon og viktige rolle i stressregulering. Faglig og praktisk innsikt i hvordan pusten vår kan fungere terapeutisk. Utprøving av flere ulike validerte pustemetoder.
3. Positivt versus negativt stress (eustress og distress). Polyvagalteorien. Økt innsikt i konsekvensene av langvarig negativt stress. Forståelse av verktøy for mestring av sensorisk og emosjonell overload.
4. Systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for å regulere stress og for økt balanse og glede i hverdagen, via metodene i musikkbasert miljøbehandling/MMB og nevrologisk musikkterapi/NMT.
5. Kommunikasjonens grunnlover. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler. Hvordan aktiv lytting innover og utover, og sannferdighet presist uttrykt, kan forløse og beskytte.
6. Sinnets vitenskap. Meditasjonsvitenskap. Hvordan endre negative tanker og emosjoner til indre stillhet og indre ro som varer.


Dag 1: Tirsdag 24.10.2023
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00 – 08.30Velkommen ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg.Innledning av kurset, kurstemaene og en kort presentasjonsrunde av alle kursdeltakerne.Audun og Hanne
08.30-09.30Morgen-glede-øvelser.Fundamentet for å regulere stress i hverdagen. Den «3-delte» hjernen. «Oppmerksomhet-/sorteringssentralen», HPA-aksen og det autonome nervesystemet.Hanne
09.30-09.45Pause 
09.45-11.00Stress i hverdagen. Hva gjør du når du er overbelastet? Positivt og negativt stress. 4-trinnsmodellen og 10 ting du bør gjøre hver dag.Audun
11.15-12.00Plenumsforedrag 
12.15-13.00Lunsj 
13.00-14.15Åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering. Hva skjer når vi puster. Naturlig pust, oppmerksom pust, bevisst pust, pust for å mestre hverdagen.Praktisering av ulike pusteøvelser.Hanne
14.15-14.30Pause 
14.30-16.00«Det halvfordøyde skader oss». Hvordan bearbeide tanker og følelser, og «lukke filer» i hverdagen.Frigjøre åndedrettet – fysiologi og psykologi. Pust for krevende emosjoner og situasjoner. Koherent pust. Sinnets vitenskap, meditasjonsvitenskap.Audun
16.00-16.10Oppsummering og avslutning av dagen.Nattøvelse.Audun og Hanne
Dag 2: Onsdag 25.10.2023
TIDTEMAFOREDRAGSHOLDER
08.00-08.15Tanker og refleksjoner fra dag 1.Morgen-glede-øvelser.Audun og Hanne
08.15-09.00Kommunikasjonens grunnlover. Aktiv lytting – en sentral ferdighet.
Å ta vare på deg selv og andre. Vårt indre immunsystem – ferdigheter for hverdagen.
Audun
09.00-09.10Pause 
09.10-10.00Sansestimulering som stress-regulator.Individuell og systematisk bruk av musikk,
rytme, lyd, sang og bevegelse som metode i stressregulering, for økt hverdagsglede
og bedre jobb-hjemme-balanse.
Hanne
10.00-10.10Pause 
10.10-11.00Å bruke sang, musikk og dans for å lindre symptomer og regulere av emosjoner.
Musikkbasert Miljøbehandling/MMB som klinisk metode. Rytme – en nøkkel til mestring.
Musikalske verktøy til egenomsorg.
Audun
11.15-12.00Plenumsforedrag 
12.15-13.00Lunsj 
13.00-14.30DISKUSJON. Kursdeltakerne avgjør aktuelle tema. Fastlegekrisen! Er legeidentiteten truet?
Hvordan holde tidskjema?Hva gjør du for å stå stødig i travelheten? Hvordan håndterer når
en/flere av dine kollegaer kjenner på utilstrekkelighet? Timebøker og hjelpsfordeling på legekontoret.
Hvordan «håndtere» de «krevende» pasientene? Rutiner dersom pasienter er truende? Statsforvalteren!
Hanne
14.30-14.45Pause 
14.45-16.00Polyvagalteorien – hjelp til å forstå og endre reaksjoner hos deg selv og andre. Bruke
utfordringer som råmateriale til vekst og innsikt.Dobbeltrettet bevissthet: en vei til indre
stillhet som varer. Praktiske øvelser for ro og balanse
Audun
16.00-16.10Oppsummering, avspenning og avslutning.Audun og Hanne

Bidragsytere:
Audun Myskja. Oppvokst i Trondheim, utdannet lege i 1981, spesialist i allmennmedisin 1992, PhD;” Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care”, UiB 2012. Har utviklet og er fagveileder for Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljø-behandling (MMB); kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper, via Nasjonalt Kompetansesenter for Kultur, Helse og Omsorg. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av 26 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange helseprosjekter i organisasjoner og kommuner. Samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Totenvika, som legger vekt på verktøy til helse og vekst. Holder 2-årige utdanningsløp i Enhetsterapi/
mestringsmedisin og Meditasjonslærer. Har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessig kurs og foredrag i meditasjon og stressmestring siden 1988, i både innland og utland. Hanne Solfrid Berg. Oppvokst på Hell/Stjørdal. 2-årig etatsutdanning ved BSHS/Befalsskolen for Hærens Sanitet. Utdannet lege v/UiT, spesialist i allmennmedisin i 2012. Allmennlege i Malvik Kommune siden i 2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse, derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. 3-årige enhetsterapiutdanning/ mestringsmedisin med faglærer Myskja. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering; for ansatte innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte, og ansatte i næringslivet (Equinor). Har undervist helsearbeidere i det landsdekkende opplærings-programmet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. Audun Myskja, for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (pust + mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Oppmerksomhetstrening for barn og voksne. 2-årig meditasjonslærer-utdanning ved Senter for Livshjelp.

Detaljer

Start:
24. oktober 2023 08:00
Slutt:
25. oktober 2023 16:10
Kostnad:
kr6,400.00
Kategori for Arrangement:
Kjøpmannsgata 73
Trondheim, 7010 Norge
73 80 30 00
Vis Sted nettside

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking «Get Tickets» will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig