Generell informasjon om Nidaroskongressen 2023


MOTTO
Årets Nidaroskongress har motto I DET LANGE LØP

Dette gjenspeiler flere ting:

  • Kontinuitet og fastlegens rolle i å følge pasienten gjennom et livsløp.
  • Politikere bør skjønne at det i det lange løp lønner det seg å satse på en stabil og god førstelinjetjeneste. Fastlegen er bærebjelken i helsevesenet.
  • Fysisk aktivitet er viktig for oss alle, og under årets kongress vil det være treningstilbud i form av både løping og styrketrening for deltakerne.


Kursavgift

Type kursPris
Medarbeiderkurs (dagskurs)2.100 kr
Legekurs pr dag (kliniske emnekurs og dagskurs)3.200 kr
Grunnkurs B og C
-for hele kurset på 3 dager
6.100 kr
Samfunnsmedisin6.100 kr
Akuttmedisinkurs (2 dager)8.000 kr
Ultralydkurs 1 (3 dager)14.000 kr
Ultralydkurs 2 (2 dager)9.000 kr

I tillegg til kursavgift tilkommer obligatorisk dagpakke på 690 kr pr dag.

Deltakelse på plenumsforedrag er gratis. Man må melde seg på plenumsforedrag for å få kurspoeng for det.


Hotellopphold
Det er Radisson Blu Royal Garden hotel som er kongresshotellet. Det er på dette hotellet det er mest aktivitet. Det er på Radisson Blu Royal Garden hotell plenumsforedragene er, og det er der dere vil finne kongresskontoret og utstillere. Kursene vil i hovedsak arrangeres på Radisson Blu Royal Garden hotel og Scandic Nidelven, noen få vil også arrangeres på Britannia hotel. Kursene fordeles på de ulike kurslokalene etter størrelse, og vil derfor ikke bli bestemt før etter påmeldingsfrist er utløpt. Det er gangavstand mellom alle tre hoteller.

Nidaroskongressen 2023 har reservasjoner på følgende hoteller med følgende priser:

Radisson Blu Royal Garden Hotel:
Pris enkeltrom 1975 kr. Pris dobbeltrom 2075 kr.

Scandic Nidelven:
20.10-22.10: Pris enkeltrom 1650 kr. Pris dobbeltrom 1950 kr.
22.10-23.10: Pris enkeltrom 1450 kr. Pris dobbeltrom 1750 kr.
23.10-27.10: Pris enkeltrom 1650 kr. Pris dobbeltrom 1950 kr.

Britannia Hotel:
20.10-22.10: Pris enkeltrom 3550 kr. Pris dobbeltrom 3950 kr.
22.10-27.10: Pris enkeltrom 2550 kr. Pris dobbeltrom 2950 kr.

Man reserverer rom ved påmelding, oppgjør skjer direkte med hotellet ved utsjekk.


Medarbeiderpris
Nidaroskongressen har opprettet en pris på kr 15.000,- for å stimulere til kvalitet og fagutvikling hos medarbeidere på legekontorene. Alle har anledning å komme med begrunnet forslag og vi ber om at dere lanserer aktuelle kandidater innen 1. september. I nominasjonssøknaden ber vi om at forslagsstillerne gjør grundig rede for hvorfor akkurat denne spesielle kandidaten fortjener Medarbeiderprisen i år. Kongresskomiteen vil bedømme forslagene og kåre en vinner. Prisen deles ut under festmiddagen torsdag kveld.

Prisen tildeles en medarbeider som:

  • har en reflektert holdning til sin rolle og arbeidsplass. Hen ser legekontoret og oppgavene der som en helhet, og verdsetter teamarbeid.
  • har respekt for kolleger og pasienter, tar ansvar i kvalitetsarbeidet og evner å skape motivasjon.
  • har på en eller annen måte vært en inspirator for andre medarbeidere, også utover egen arbeidsplass.
Til NominasjonsskjemaKjøpsvilkår og betingelser
https://www.nidaroskongressen.no/salgsvilkar/