Plenumsforedrag mandag – Åpningssesjon med Anne Spurkland

Radisson Blu Royal Garden Hotel - Møterom: OT 2-3 Kjøpmannsgata 73,Trondheim,Norge

Tittel: Plenumsforedrag mandag - Åpningssesjon med Anne SpurklandKurs nr.: 2301Dato: 23.10.2023Målgruppe: Leger og medarbeidere og annet helsepersonell (åpen forelesning)Kurspoeng/læringsmål: 1 (valgfritt) tilleggspoeng – (forutsatt ordinær kursdeltakelse på kurs med minst 6 kurspoeng). Læringsmål: ALM 006, ALM 009, ALM 056, ALM 059, ALM 084, ALM 085Kursansvarlig: Tema: ”Koronapandemien er bak oss. Hva nå?”Anne Spurkland (født 1960) ... Les mer

Plenumsforedrag tirsdag – Ole Henrik Krat Bjørkholt

Radisson Blu Royal Garden Hotel - Møterom: OT 2-3 Kjøpmannsgata 73,Trondheim,Norge

Tittel: Plenumsforedrag tirsag - Ole Henrik Krat BjørkholtKurs nr.: 2302Dato: 24.10.2023Målgruppe: Leger og medarbeidere og annet helsepersonell (åpen forelesning)Kurspoeng/læringsmål: 1 (valgfritt) tilleggspoeng – (forutsatt ordinær kursdeltakelse på kurs med minst 6 kurspoeng). Tema: ”Fastlegeordningen – en ny vår”Ole Henrik Krat Bjørkholt ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 22. oktober 2021. Bjørkholt er spesialist ... Les mer

Plenumsforedrag onsdag – Andrèe Rochfort

Radisson Blu Royal Garden Hotel - Møterom: OT 2-3 Kjøpmannsgata 73,Trondheim,Norge

Tittel: Plenumsforedrag tirsdag - Andrèe RochfortKurs nr.: 2303Dato: 25.10.2023Målgruppe: Leger og medarbeidere og annet helsepersonell (åpen forelesning)Kurspoeng/læringsmål: 1 (valgfritt) tilleggspoeng – (forutsatt ordinær kursdeltakelse på kurs med minst 6 kurspoeng). Tema: ”How does a GP seek healthcare, and what happens when they do?””Dr Andrée Rochfort MICGP, Director of Quality Improvement and Doctors Health Program at ... Les mer

Plenumsforedrag torsdag – Nidarosprisen

Radisson Blu Royal Garden Hotel - Møterom: OT 2-3 Kjøpmannsgata 73,Trondheim,Norge

Tittel: Plenumsforedrag tirsdag - NidarosprisenKurs nr.: 2304Dato: 26.10.2023Målgruppe: Leger og medarbeidere og annet helsepersonell (åpen forelesning)Kurspoeng/læringsmål: 1 (valgfritt) tilleggspoeng – (forutsatt ordinær kursdeltakelse på kurs med minst 6 kurspoeng). Tema: NidarosprisenNidarosprisen deles ut til allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen. ... Les mer